Globalincentive.pl

Dodaj bezpłatnie nowe zapytanie o usługi, których szukasz. W odpowiedzi otrzymasz od naszych zarejestrowanych partnerów konkurencyjne oferty z których wybierzesz tę, która najbardziej Tobie odpowiada.

Wybierz kategorię dla zapytania:
Informacje dodatkowe (opcjonalne)
Dane zamawiającego
NIP
Adres email na który prześlemy link do aktywacji zapytania
Oferty mają być składane przez system Globalincentive.pl
Zapoznałam/em się z Regulaminem serwisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z poniższym.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: firma Globalincenitve.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej 112a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000353478. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piątkowska 112A, 60-649 Poznań lub email: kontakt@globalincentive.pl.
 2. W sprawach związanych z przetarzaniem danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piątkowska 112A, 60-649 Poznań lub email: kontakt@globalincentive.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Firma przetwarza dane ułatwiające przeprowadzenie własnych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Globalincetive.pl sp. z o.o., jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła realizować swoje cele.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania informacji oraz realizcji podstawowych funkcjonalności serwisu Globalincetnive.pl.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@globalincentive.pl.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.